Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá. Tuy nhiên, một số ngành có xu hướng tăng trưởng chậm lại so với trước.

Chẳng hạn như thu hút đầu tư nước ngoài đã giảm hơn 35%; ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, sản xuất còn hạn chế. Thành phố vẫn còn để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép; đấu giá đất còn chậm; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chưa đạt yêu cầu đề ra…

Bàn về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, xã hội hóa các dịch vụ công. Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan hành chính với tổ chức và công dân; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau…

Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, giá cả, không để tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Quyết liệt di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, có nguy cơ cháy nổ cao; di dời nhà ở trên và ven kênh rạch và cải tạo, xây dựng mới để thay thế các chung cư cũ, hư hỏng nặng.

Đ.Thắng