Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 12-8-2019, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất 39.664.954kg gạo để hỗ trợ cho khoảng trên 560.000 học sinh của 46 tỉnh, thành phố trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp gạo cho học sinh các địa phương, Tổng cục DTNN đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất gạo chủ động kiểm tra chất lượng gạo xuất kho, bố trí phương tiện vận chuyển, bốc xếp để có thể sẵn sàng vận chuyển, giao gạo ngay theo đúng kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh; Liên hệ, làm việc với UBND các tỉnh để sớm có kế hoạch phân bổ gạo cụ thể cho các em học sinh, nhất là đối với một số địa phương khu vực miền núi có thời gian khai giảng sớm (trong tháng 8-2019), trong đó về thời gian giao nhận gạo thực hiện 2 lần/học kỳ (4 lần/năm học) và hoàn thành giao gạo cho học kỳ I kết thúc trước ngày 30-11-2019.

Cùng với việc bàn giao gạo, ngành DTNN cũng thực hiện tốt công tác tác tuyên truyền, giải thích đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về mục đích, ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ; tiêu chuẩn, chất lượng, phương thức bảo quản gạo dự trữ quốc gia; tư vấn, hướng dẫn công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia sau khi tiếp nhận để bảo đảm an toàn chất lượng trong suốt thời gian sử dụng để phối hợp thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có).

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng gạo của các địa phương, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc (Vụ Chính sách Dân tộc), Bộ Giáo dục & Đào tạo (Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên) và Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo - Văn xã) trực tiếp đi kiểm tra công tác phân bổ, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, bảo quản gạo của các em học sinh tại một số địa phương. 

Trong thời gian qua, gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các em được quản lý chặt chẽ, an toàn chất lượng, sử dụng đúng đối tượng, định mức. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế như do điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường còn khó khăn, không có kho bảo quản gạo chuyên dụng nên công tác lưu giữ, bảo quản gạo còn khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng gạo hỗ trợ, nhất là đối với một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Để bảo đảm sử dụng, phát huy có hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ từ nguồn gạo dự trữ quốc gia, ông Thời cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp cụ thể. 

Thứ nhất, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ gạo từ khâu rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách đến khâu xuất cấp, quản lý, bảo quản, sử dụng gạo đến từng đối tượng thụ hưởng; bảo đảm tuân thủ theo đúng quy trình, trình tự và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia. 

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, mục đích và quy định của pháp luật. 

Thứ ba, căn cứ ý kiến tham gia, đề xuất của các địa phương trong thực tế tổ chức triển khai hỗ trợ gạo, Tổng cục DTNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính kịp thời tham mưu trình Chính phủ trong việc sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia ngày càng hiệu quả hơn; đặt biệt chú trọng việc rà soát, sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách có sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tế, không trùng lặp chính sách hỗ trợ khác và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hà An