Trước đó, với tinh thần không bao che cán bộ và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, ngay khi báo phản ánh, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương yêu cầu Cục Hải quan Quảng Trị và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm. 

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Trị đã tổ chức họp Lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị và thực hiện ban hành Công văn yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay kiểm tra, báo cáo vụ việc báo nêu. Ban hành các Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay và 4 công chức liên quan để làm rõ nội dung báo đưa tin và hình ảnh liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu La Lay. Thời hạn đình chỉ công tác 4 công chức liên quan trong 15 ngày kể từ ngày 24-5-2019.


Lưu Hiệp