Ông Võ Ngọc Hòa không có văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa nhưng vẫn được dự thi và được Sở giáo dục tỉnh Phú Khánh trước đây cấp văn bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học vào ngày 1-7-1988 là trái quy định. 

Sau đó ông Hòa sử dụng văn bằng bổ túc văn hóa trung học lập hồ sơ học chuyên môn nghiệp vụ để được bổ nhiệm chức danh Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa là có khuyết điểm và vi phạm quy định của đảng.

Ông Lê Tỷ Khánh có khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính của Sở thông tin – truyền thông Phú Yên trong ba năm (2015-2017), thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu khi triển khai thực hiện 4 gói thầu thuộc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm hai năm 2014- 2015 do Sở thông tin – truyền thông Phú Yên làm chủ đầu tư.

Phương Lan