Theo văn bản, trên cơ sở đề nghị của Thành ủy Cần Thơ về việc đề nghị bổ sung biên chế tiếp nhận công chức Ban chỉ đạo Tây Nam bộ về công tác trên địa bàn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

Ngày 8-11, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định về việc giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2018 và năm 2019 của TP Cần Thơ và công văn về việc bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của TP Cần Thơ.

Thực hiện quyết định và công văn của Bộ Nội vụ, UBND TP đã ban hành quyết định giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, về biên chế công chức trong cơ quan hành chính có 6 biên chế tại các cơ quan: Văn phòng HĐND TP (1 biên chế), Văn phòng UBND TP (2 biên chế), Sở Công Thương (1 biên chế), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 biên chế), Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ (1 biên chế). Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (3 người) phân công tại Trường CĐ nghề Cần Thơ, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết: “Có 11 người từ Ban chỉ đạo Tây Nam bộ được phân về Cần Thơ, nhưng có 2 người thuộc biên chế của Trung ương nên không liệt kê vào. 9 người còn lại như đã nêu trong văn bản”.

Trước đó, Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Sau đó, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 104-QĐ/TW ngày 28-11-2017 xác định thời điểm dừng hoạt động của 3 Ban chỉ đạo là ngày 31-3-2018.

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ có hơn 60 nhân sự. Tại hội nghị "Tổng kết công tác năm 2017 và 15 năm hoạt động" vào tháng 2-2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: "Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ làm việc với các bộ, ngành, các địa phương ở ĐBSCL có định hướng sắp xếp lại cán bộ của Ban chỉ đạo”. 

Riêng về tài sản, nhà cửa đất đai của Ban chỉ đạo sẽ do Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ, ngành chủ trì và trình Thủ tướng để có hướng xử lý. Sau đó, TP Cần Thơ đã xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về việc dùng trụ sở của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm trụ sở hành chính cho UBND quận Cái Răng.

Văn Vĩnh