Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước đã tạo tín hiệu tích cực giúp các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, tại một số địa phương, phong trào thi đua còn chưa thường xuyên, vẫn mang nặng tính hình thức, chưa phù hợp với thực tế nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thi đua...

Năm 2015, các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổng sản phẩm của 9 tỉnh trong khu vực tăng cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Nhiều tỉnh như: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đạt mức thu ngân sách cao.

Vũ Văn Đạt