Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực Thuộc trung ương được ấn định như sau:

1- Thành phố Hà Nội: Số đơn vị bầu cử là 10; số đại biểu Quốc hội được bầu là 29.

 2- Thành phố Hồ Chí Minh: Số đơn vị bầu cử là 10; số đại biểu Quốc hội được bầu là 30.   

3- Thành phố Hải Phòng: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

4- Thành phố Đà Nẵng: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

5- Thành phố Cần Thơ: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

6 - Tỉnh An Giang: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

7- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

8- Tỉnh Bạc Liêu: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

9- Tỉnh Bắc Kạn: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

10- Tỉnh Bắc Giang: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

11- Tỉnh Bắc Ninh: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

12- Tỉnh Bến Tre: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

13- Tỉnh Bình Dương: Số đơn vị bầu cử là 4; số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

14- Tỉnh Bình Định: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

15- Tỉnh Bình Phước: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

16- Tỉnh Bình Thuận: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

17- Tỉnh Cà Mau: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

18- Tỉnh Cao Bằng: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

19- Tỉnh Đắk Lắk: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

20- Tỉnh Đắk Nông: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6;

21- Tỉnh Điện Biên: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

22- Tỉnh Đồng Nai: Số đơn vị bầu cử là 4; số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

23- Tỉnh Đồng Tháp: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8. 

24- Tỉnh Gia Lai: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.

25- Tỉnh Hà Giang: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

26- Tỉnh Hà Nam: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

27- Tỉnh Hà Tĩnh: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

28- Tỉnh Hải Dương: Số đơn vị bầu cử là 4; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

29- Tỉnh Hậu Giang: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

30- Tỉnh Hòa Bình: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

31- Tỉnh Hưng Yên: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

32- Tỉnh Khánh Hòa: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

33- Tỉnh Kiên Giang: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.

34- Tỉnh Kon Tum: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

35- Tỉnh Lai Châu: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

36- Tỉnh Lạng Sơn: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

37- Tỉnh Lào Cai: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

38- Tỉnh Lâm Đồng: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

39- Tỉnh Long An: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.

40 - Tỉnh Nam Định: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.

41- Tỉnh Nghệ An: Số đơn vị bầu cử là 5; số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.

42- Tỉnh Ninh Bình: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

43- Tỉnh Ninh Thuận: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

44- Tỉnh Phú Thọ: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

45- Tỉnh Phú Yên: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

46- Tỉnh Quảng Bình: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

47- Tỉnh Quảng Nam: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

48- Tỉnh Quảng Ngãi: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

49- Tỉnh Quảng Ninh: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.

50- Tỉnh Quảng Trị: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

51- Tỉnh Sóc Trăng: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

52- Tỉnh Sơn La: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

53- Tỉnh Tây Ninh: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

54- Tỉnh Thái Bình: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

55 - Tỉnh Thái Nguyên: Số đơn vị bầu cử là 3; Số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

56- Tỉnh Thanh Hóa: Số đơn vị bầu cử là 5; số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

57- Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

58- Tỉnh Tiền Giang: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 8.

59 - Tỉnh Trà Vinh: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

60- Tỉnh Tuyên Quang: Số đơn vị bầu cử là 3; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

61- Tỉnh Vĩnh Long: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

62- Tỉnh Vĩnh Phúc: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

63- Tỉnh Yên Bái: Số đơn vị bầu cử là 2; số đại biểu Quốc hội được bầu là 6.

Vũ Quỳnh Hoa