Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, trong năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong khi đó nhiệm vụ được đặt ra phải thực hiện đồng thời cả mục tiêu trước mắt và mục tiêu dài hạn. 

Song, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, quản lý, điều hành, đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đạt nhiều kết quả ấn tượng, trong đó nhiều thành tựu nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trong những kết quả, thành tựu đó có sự đóng góp của bốn Văn phòng Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2017, bốn Văn phòng đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác của các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. 

Phối hợp thực hiện tốt trọng trách giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai chương trình công tác theo chương trình toàn khoá và chỉ đạo nhiều vấn đề về xây dựng Đảng, lãnh đạo Nhà nước và xã hội; giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thi hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thống nhất quản lý về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; giúp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Công tác tham mưu tổng hợp của bốn Văn phòng ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, giúp việc trực tiếp các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; là đầu mối để các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật được ban hành và đi vào mọi mặt của cuộc sống. Công tác phối hợp cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin được đổi mới theo hướng nhanh hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. 

Nội dung thông tin giữa các Văn phòng phục vụ thiết thực trong công tác phối hợp, tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt và các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Công tác phối hợp phục vụ của bốn Văn phòng ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, toàn diện hơn, ngay từ những công việc nhỏ nhất.

Nhiệm vụ đặt ra cho bốn Văn phòng trong năm 2018 là rất nặng nề, đòi hỏi bốn Văn phòng cần phải quyết tâm cao hơn, cải cách mạnh mẽ hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn. 

Trên tinh thần đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bốn Văn phòng Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp với phương châm “Đồng lòng – Trách nhiệm – Bản lĩnh – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” để chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, phục vụ của bốn Văn phòng toàn diện hơn, giúp các đồng chí lãnh đạo cấp cao và các cơ quan Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018.

Nhất trí với báo cáo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn, thăm hỏi và chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của bốn Văn phòng Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng và đối ngoại năm qua có sự phấn đấu bền bỉ, liên tục, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của bốn Văn phòng Trung ương. 

Đây là truyền thống quý báu, có ý nghĩa cần được phát huy hơn nữa. Bày tỏ ấn tượng với sự đồng tâm, hiệp lực của bốn Văn phòng, sự cải cách quyết liệt trong từng cơ quan, Thủ tướng cho rằng đó là tiềm lực quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, đó chính là tiềm lực quốc gia. 

Nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là vấn đề quan trọng trong công tác tham mưu, Thủ tướng đề nghị bốn Văn phòng phải đổi mới sáng tạo quyết liệt, tinh thần phải bứt phá hơn, khát vọng, đoàn kết, thống nhất để mọi lĩnh vực của đất nước đều được chỉ đạo, điều hành, quản lý tốt, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. “Tôi đề nghị các đồng chí phải bố trí để lãnh đạo đi sát dân, sát cơ sở hơn nữa, nghe hơi thở cuộc sống để đề ra chủ trương, nghị quyết phù hợp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý bốn Văn phòng chú ý nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, “tham mưu đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối chống lợi ích nhóm, kiên quyết chống tham nhũng”. 

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018, Trung ương sẽ khởi động xây dựng chương trình Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu tầm nhìn bao quát, bốn Văn phòng Trung ương phải chủ động nghiên cứu tổng kết thực tiễn, để có nhiều đóng góp thiết thực hơn, có định hướng rõ nét hơn. 

Cùng với đó, làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông phục vụ Đảng, Nhà nước, chống lại các thông tin xấu, độc; bảo đảm công tác hậu cần quản trị, cơ sở vật chất tuyệt đối an toàn, không để mất cảnh giác.

Khổng Hà