Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác kết quả công tác Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2015.

Năm 2015, Công an tỉnh Bắc Giang đã đột phá trên tất cả các mặt công tác, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Kịp thời bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo hợp lý; chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, bị đột xuất, bất ngờ; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá hoá, xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của tỉnh. Đã tập trung cao độ các lực lượng, biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm nên tình hình hình tội phạm trên địa bàn giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, trong đó các vụ trọng án đạt 100%; cải cách hành chính theo hướng thuận lợi nhất cho nhân dân...

Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt Đội danh dự Công an tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương, những thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua… Đồng chí Bộ trưởng thông báo tình hình trong nước, quốc tế và những kết quả lực lượng Công an nhân dân đã làm được trong năm 2015…

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng Công an tỉnh Bắc Giang 100 bộ máy vi tính.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang cần bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp  nảy sinh từ cơ sở; đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung lực lượng, đấu tranh kéo giảm hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kiên quyết không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhân dân nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lí nhà nước…

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANQT trong tình hình mới”. Đổi mới, hình thức, nội dung, biện pháp phát động phong trào, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật...

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Bắc Giang.
Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang thông báo với Bộ trưởng Trần Đại Quang khái quát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2015 và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016. Trong đó, các lĩnh vực kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện; văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ mới; công tác xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao...

Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng và chia vui với Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Đại hội thành công. Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Bắc Giang nên tận dụng tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, văn hoá cho nhân dân; xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân; tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh....

Bộ trưởng Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Giang mỗi đơn vị 100 bộ máy vi tính.

Phương Thuỷ