“Trong thời kỳ xem xét bổ nhiệm, Bộ TN&MT cũng đã biết việc này. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là vấn đề cá nhân nên chỉ anh Kiên mới nắm rõ mọi thứ. Tôi sẽ yêu cầu Thứ trưởng Trần Qúy Kiên trực tiếp trả lời”, Bộ trưởng nói. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, trong bảng kê khai tài sản Thứ trưởng Trần Quý Kiên có kê khai việc này, đồng thời cho biết ông Kiên mua thời gian khoán còn lại (khoảng 20 năm) để khai thác đất đai theo đúng quy định của nông lâm trường.  

Khi được hỏi việc Thứ trưởng Kiên “gom” đất có phù hợp với quy định hay không, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết: “Anh Kiên không làm việc với nông trường Việt Mông mà làm việc với người dân được giao khoán. Thực tế cũng không phải anh Kiên mua đất này để sở hữu, mà để canh tác theo đúng mục đích là sản xuất nông lâm nghiệp”.


A.Quỳnh