Chiều 7-11, tiếp tục phần trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ lần thứ hai nhận khuyết điểm, hứa sẽ viết bản kiểm điểm gửi Thủ tướng vào tháng 12 tới.

Trả lời chất vấn của ĐB Hà Thị Lan (Bắc Giang) cho rằng Thủ tướng đã phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, nhưng gần 4 năm, Bộ Nội vụ chưa có văn bản, thông tư để hướng dẫn thực hiện, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn: “Đây là lần thứ hai tôi thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm. Tôi sẽ làm bản tự kiểm gửi Thủ tướng tháng 12 năm nay để nhận trách nhiệm về vấn đề này. Đây là thiếu sót của Bộ Nội vụ, trong đó có trách nhiệm của Bộ trưởng”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận lỗi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân 

Theo Bộ trưởng Nội vụ, đây là một quyết định về chính sách đối với cán bộ người dân tộc có từ tháng 3/2016 và Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ 8 nhiệm vụ, đến nay Bộ còn 4 nhiệm vụ chưa làm.

Để khắc phục thiếu sót này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết đã làm việc với một số lãnh đạo của cơ quan liên quan bàn về vấn đề cơ cấu của người dân tộc sắp tới và biên chế đã được giao. Theo đó, dứt khoát thi tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc không thể tuyển dụng chung với người Kinh. 

Vì vậy, ông nhấn mạnh tham mưu Chính phủ phải tuyển dụng riêng, tức là tuyển dụng người dân tộc với nhau, và người Kinh với nhau để đảm bảo cơ cấu. “Nếu làm chung thì không được, kể cả về tiêu chuẩn, điều kiện bồi dưỡng người dân tộc, kể cả trình độ ngoại ngữ cũng phải tính khác chứ không thể tuyển dụng chung một mặt bằng”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh và cho biết hy vọng trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là Đại hội các cấp sẽ phải đảm bảo được tỷ lệ người dân tộc.


Thuỷ - Phùng