Ông Nguyễn Trường Sơn được đánh giá là có nhiều đóng góp cho ngành y tế Việt Nam nói chung và Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật cao, ghép tạng, phục vụ người dân, nhất là bệnh nhân nghèo khu vực phía Nam. Vào tháng 3-2018, ông Nguyễn Trường Sơn đã được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ 3. 

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế -ông Nguyễn Trường Sơn

Một trong những kế hoạch phát triển của ông  Nguyễn Trường Sơn được Bộ Y tế đánh giá cao là “Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đi theo hướng doanh nghiệp nhà nước và tự định giá khám chữa bệnh cho phù hợp với mô hình tập đoàn bệnh viện và tiếp tục  đẩy mạnh phát triển khám chữa bệnh dịch vụ...”


Thanh Hằng