Tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong 20 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là đường lối, quan điểm của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược quốc phòng”, “Chiến lược quân sự Việt Nam”; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, luôn nhận rõ tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc…

Tháng 3/2020, Bộ Quốc phòng đã chuyển Cảnh sát biển về Cục Cảnh sát biển Việt Nam. Đến tháng 9-2014, Vùng Cảnh sát biển 3 được chuyển thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát biển, từ ngày thành lập đến nay, tổ chức, biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã có sự phát triển nhanh chóng. Từ 1 Hải đội và 2 tàu ban đầu đến nay Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã có 14 đầu mối trực thuộc; quản lý, làm chủ, khai thác nhiều tàu, xuồng và vũ khí, trang bị hiện đại. Trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tổ chức hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu đã được phát triển về mọi mặt. Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển và tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền biển đảo…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đoàn Mạnh Dương