Ngày 11-1 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động, đóng góp của Bộ KH&ĐT đối với phát triển KT-XH năm qua, nhất là trong công tác tham mưu, tư vấn chính sách, điều hành thông qua các ý kiến, soạn thảo các nội dung, nghị định, nghị quyết, dự thảo luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Mặc dù đối diện nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, nhất là việc kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô; số lượng DN đăng ký thành lập mới tăng mạnh, từ đó chứng minh niềm tin vào thị trường được khơi thông, gia tăng trở lại.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành KH&ĐT, đó là, việc tái cơ cấu, chuyển dịch kinh tế còn chậm, chưa rõ ràng; những hạn chế cũ chậm được khắc phục trong khi chất lượng và năng suất lao động của đất nước còn thấp; công tác phối hợp với các bộ, ngành khác có lúc chưa chặt chẽ; công tác dự báo, tư vấn còn bất cập dẫn đến khó khăn cho việc phản ứng chính sách. Một số đầu việc Thủ tướng giao đã thực hiện nhưng chất lượng chưa cao.

Năm 2017, Bộ KH&ĐT cần phát huy kết quả, làm tốt công tác tham mưu với vai trò là cơ quan của một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ dân và DN. Đặc biệt, các đơn vị, cán bộ công chức cần quán triệt tinh thần cởi trói, hỗ trợ, bảo vệ DN.

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ cần chủ động thực hiện vai trò của cơ quan tham mưu tổng hợp và điều phối phát triển kinh tế vĩ mô, chú trọng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh kết hợp đổi mới mô hình tăng trưởng và hài hòa lợi ích kinh tế, chú trọng nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng nhắc nhở, với vai trò kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế, Bộ KH&ĐT cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm tính khoa học, sáng tạo.

Bộ KH&ĐT cần đưa ra cơ chế khuyến khích và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, động viên tốt nhất nguồn lực cho toàn xã hội trong phát triển. Bộ KH&ĐT trước tiên phải là bộ thực hiện chức năng xây dựng thể chế, hoạch định chiến lược, giữ ổn định vĩ mô, khơi nguồn cảm hứng, tạo nguồn động lực mạnh cho đổi mới sáng tạo, phá bỏ các cản trở phát triển, nâng cao năng lực của nền kinh tế hơn là một bộ quản lý, phân bổ đơn thuần.

Bộ KH&ĐT phải đi tiên phong trong kiến tạo phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh Bộ KH&ĐT phải có chương trình cải cách tốt nhất để xứng tầm kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế đất nước.

Lưu Hiệp