Liên quan đến đề xuất xem xét bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công thương cho biết, xăng dầu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư). Bên cạnh đó, xăng dầu cũng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, theo quy định tại Luật Giá số 11/2012/QH13. 

Do vậy, về nguyên tắc, giá bán xăng dầu trong nước phải được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là công cụ để Nhà nước điều tiết giá bán xăng dầu trong nước nhằm hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước. 

Bộ Công thương đánh giá nếu bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì Nhà nước sẽ không còn công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn việc quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công thương và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, xem xét sửa đổi các quy định về thuế, nghiên cứu quy định thuế bảo vệ môi trường cho riêng xăng sinh học E5, E10, phù hợp với mức phát thải ra môi trường. 

Đồng thời, Bộ Công thương chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu cắt giảm một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh xăng dầu để thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn và đảm bảo nguồn cung tốt hơn; phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP để ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu.

Bộ Công thương đánh giá nếu bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì Nhà nước sẽ không còn công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm 2019 đến nay, giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng tăng; đồng thời biểu thuế bảo vệ môi trường mới áp dụng từ 1/1/2019 cũng làm tăng giá xăng dầu trong nước. 

Tuy nhiên, với mục tiêu điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều hành chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước. 

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước tính đến đầu tháng 5 tăng khoảng 17,2 - 27,1% so với đầu năm 2019. Như vậy, có thể thấy mức tăng giá bán lẻ các mặt hàng trong nước từ đầu năm đến nay vẫn được liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành tăng thấp hơn mức tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới (30,6% - 46,2%), thông qua sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Lưu Hiệp