Tham dự cuộc họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội thuộc lực lượng CAND…

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2016. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật và cho ý kiến về 14 dự án luật.

Đây là những đạo luật lớn, quan trọng được xây dựng nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong số 18 dự án luật trình ra Quốc hội kỳ này, Bộ Công an chủ trì xây dựng 3 dự án luật và tham gia ý kiến đối với các dự án luật còn lại. Để chủ động tình hình, nắm bắt thông tin và chuẩn bị cho việc tham gia ý kiến tại các phiên họp của Quốc hội, Bộ tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận về những vấn đề lớn đặt ra đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng cũng như các dự án luật khác có liên quan nhiều đến công tác Công an.

Những Dự án Luật mà Bộ Công an tham gia góp ý kiến gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự; Luật Công an xã; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật về hội; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật đường sắt (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật trợ giúp pháp lý; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; Luật quản lý ngoại thương; Luật dư lịch (sửa đổi);  Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi).

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã báo cáo khái quát về quá trình xây dựng, tham gia các dự án luật; trong đó tập trung vào 2 dự án luật quan trọng là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 và dự án Luật Công an xã...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý kiến tâm huyết tham gia ý kiến về 18 Dự án Luật nêu trên, trong đó, Bộ Công an đã chú trọng, thảo luận những Luật có ý nghĩa quan trọng mà lực lượng CAND phải nắm kỹ và thực thi hàng ngày như Luật Hình sự, Luật Công an xã...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp, nhấn mạnh rằng, cuộc họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ngày nâng cao công tác xây dựng luật pháp và thực thi đúng pháp luật trong CAND. Bộ Công an sẽ tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi liên quan đến việc xây dựng luật pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội trong CAND… nhằm góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, không có tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quá trình thảo luận, tham gia ý kiến, các đại biểu đã tập trung làm rõ nội dung của các Dự thảo luật nêu trên nhằm đáp ứng được các yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND trong thời gian tới.  

Bộ trưởng yêu cầu, những kiến nghị, đề xuất cụ thể sẽ được Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tổng hợp lại thành văn bản, trình lãnh đạo Bộ để Bộ hoàn thành văn bản chính thức của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị...

Anh Hiếu