Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Gần 10 năm cống hiến trong lực lượng CAND (từ năm 2002 - 2011), trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hồng Anh đã cùng tập thể Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước...

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, lực lượng CAND ngày càng trưởng thành lớn mạnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Công an. Có được những kết quả đó là do sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cảm ơn tình cảm mà Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã dành cho mình tại cuộc gặp mặt ấm áp này, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ niềm vui, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được trong quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND suốt 70 năm qua...

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng Thượng tướng Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị; tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và mới đây, Bộ trưởng Tô Lâm vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy CATW. 

Đồng chí Lê Hồng Anh tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trong giai đoạn mới, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Tiếp tục tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ CAND qua các thời kỳ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Anh Hiếu