Hồ sơ bước đầu đã hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào chương trình

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an băn khoăn về việc Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ chưa được đưa vào chương trình.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, 2 dự án luật nêu trên đã được Bộ Công an với vai trò là Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và đều đã được Chính phủ, UBTVQH cho ý kiến. "Bộ Công an đã đặt ra lộ trình để xây dựng, hoàn thiện nhưng trong cuộc họp hôm nay chưa thấy có tên trong danh sách và vẫn là những dự luật cũ, chúng tôi rất sốt ruột với việc này, nên đề nghị UBTVQH đưa vào chương trình", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, hồ sơ bước đầu đã cơ bản hoàn thiện nhưng các dự án luật chưa được đưa vào chương trình, trong khi đó Ban soạn thảo vẫn đang chờ đợi. Đồng thời bày tỏ lo ngại nếu không được đưa vào chương trình sớm sẽ rất gấp gáp khi trình ra Quốc hội để các đại biểu Quốc hội cho ý kiến.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Quốc hội trước đó đã có kế hoạch cho ý kiến về Luật Công an xã, tuy nhiên ngành Công an có sự thay đổi chung về tổ chức bộ máy nên đã đề nghị hoãn chưa thông qua Luật Công an xã. 

"Trên cơ sở tổng kết hoạt động của lực lượng Công an xã, bây giờ chúng tôi không gọi là Công an xã nữa là mà lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng rất quan trọng, cùng với dân quân tự vệ. Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội thông qua, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa được xây dựng kịp thời thì sẽ không đồng bộ, rất mất cân đối" - Bộ trưởng Tô Lâm lý giải.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ đã cơ bản đồng ý về việc xây dựng luật này, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình UBTVQH xem xét, bổ sung dự án luật đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. "Hồ sơ, tài liệu đã hoàn thành, đã báo cáo UBTVQH, đăng công khai lấy ý kiến nhân dân nhưng đến họp đây thì chưa thấy có tên trong danh sách", Bộ trưởng thông tin thêm.

Trình Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ đồng thời với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Về dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, vấn đề TTATGT là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời của trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã đề xuất xây dựng dự án luật này. Cho đến nay, Chính phủ, UBTVQH cũng đã cơ bản nhất trí xây dựng luật này. Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 4-2020 cũng đã thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ và giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, thông qua tại Kỳ họp thứ 11...

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 10 tới đây, chỉ có dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét, còn chưa có tên Luật Đảm bảo TTATGT đường bộ. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, việc này chưa đúng với tinh thần chung đang chuẩn bị về dự án luật Đảm bảo TTATGT đường bộ. "Tôi đã trực tiếp báo cáo UBTVQH, UBTVQH cũng đã cho ý kiến nhất trí. Khi dự án luật chưa được đưa vào danh sách thì các cơ quan không có đủ cơ sở để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Tại cuộc họp này, chúng tôi đề nghị tiếp tục báo cáo UBTVQH để được trình dự án luật này", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong một số phiên họp của UBTVQH về các dự án luật khác, lãnh đạo Bộ Công an đã có báo cáo về 2 dự án luật nêu trên. Tuy nhiên, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ, Bộ Công an trình hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. "Cho đến nay, các cơ quan của Quốc hội chưa nhận được hồ sơ về 2 dự án luật này. Do đó, khi Quốc hội thảo luận thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021 đã đề nghị với tinh thần, nếu có dự án Luật Đảm bảo TTATGT đường bộ thì phải trình đồng thời với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết ngày 20-7 tới đây, Bộ Tư pháp sẽ họp hội đồng thẩm định, sau đó Bộ GTVT sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ ngay trong tháng 7-2020. Thứ trưởng Nguyễn Nhật khẳng định, tiến độ xây dựng dự án luật này đang được đảm bảo để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 và thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng lưu ý Bộ GTVT về việc Bộ Công an đang đề xuất xây dựng dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ, do đó về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, những vấn đề liên quan đến nhau phải được xem xét kỹ và đề nghị Chính phủ cho ý kiến rõ về các vấn đề này...

Bảo Quân