Bộ Công Thương cho biết, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương theo quy định tại Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý Thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12-10-2018. 

Trong thời gian đợi kiện toàn tổ chức Đảng tại cơ quan Tổng cục và các Cục Quản lý thị trường địa phương, để tránh gián đoạn trong công tác điều hành cơ quan quản lý thị trường tại địa phương, vừa qua Bộ trưởng Bộ Công Thương tạm thời giao Quyền Cục trưởng các Cục Quản lý thị trường cho đến khi Bộ Công Thương có quyết định bổ nhiệm chính thức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại các địa phương. 

Sau khi kiện toàn tổ chức Đảng của lực lượng quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ tiến hành làm việc với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về trình tự, thủ tục để bổ nhiệm chính thức các vị trí lãnh đạo của các Cục Quản lý thị trường địa phương. 

Trước đó, ngày 1-11, báo chí đã đăng tải thông tin Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Bộ Công Thương chỉ định Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh mà không hiệp y với Đảng bộ TP, khi ông đọc báo thì mới hay tin.

L. Hiệp