Theo đề án, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước, trong đó có sự kiện khuyến mại quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trong nhiều lĩnh vực.

Đồng thời, khuyến khích và kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua các hoạt động mua sắm truyền thống, thương mại điện tử và các hình thức khác, tạo ra khác biệt so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ do các doanh nghiệp, các địa phương tự tổ chức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đề án triển khai trên phạm vi cả nước, trọng tâm tại địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện từ ngày 8-7 đến 30-7-2019. Trong đó, lưu ý thêm là hàng hóa, dịch vụ tham gia đề án phải là hàng Việt Nam, hàng hóa thương hiệu Việt, hàng hóa, dịch vụ trong nước. Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác…

Phan Đức