Theo báo cáo của thành phố Cần Thơ, 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, duy trì mức khá cao, bình quân đạt xấp xỉ 14%/năm, GDP đầu người đạt gần 80 triệu đồng/người, tăng gần 3,65 lần so với năm 2005.

Bộ Chính trị với các đại biểu thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 45- NQ/TW, Cần Thơ còn những mặt chưa như mong muốn. Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng, năng lực cạnh tranh còn thấp.

Thay mặt Bộ Chính trị kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cần Thơ có truyền thống lịch sử, cách mạng; có nhiều tiềm năng, thế mạnh làm động lực của đồng bằng sông Cửu Long.

Những kết quả mà thành phố đạt được thời gian qua là hành trang cho những bước phát triển tiếp theo. Bộ Chính trị mong muốn, Cần Thơ đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ, quyết liệt hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn; huy động được nhiều nguồn lực cho thực hiện các mục tiêu mà thành phố đề ra.

Tổng Bí thư yêu cầu: Trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 45 và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, từ nay đến năm 2020, Cần Thơ cần phát huy những kinh nghiệm, thành tích tốt đã đạt được để thực hiện Nghị quyết số 45 một cách tích cực hơn, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn.

Phát triển Cần Thơ theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố thực sự là trung tâm kinh tế- xã hội lớn của vùng, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng. Trong đó tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đối với Cần Thơ, phát triển dịch vụ là hàng đầu; công nghiệp, nông nghiệp ở trình độ cao, chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Đặc biệt không được để ô nhiễm môi trường. Đây là bài học rút ra từ thực tế ở nhiều nơi.

Tổng Bí thư phân tích: Cái vướng, cái khó của thành phố hiện nay là thiếu nguồn lực. Nguồn lực gồm nhân lực, vật lực, tài lực; nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần.

Do vậy, Cần Thơ cần tập trung giải quyết vấn đề cơ chế để phát huy cho được nguồn lực và động lực tại chỗ, của vùng, của cả nước.

Trung ương giúp đỡ bằng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện. Thành phố Cần Thơ cần phát triển mạnh hơn nữa cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

Đồng thời phải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh trong lành, thuận lợi hơn nữa, trong đó đặc biệt chú ý cải cách hành chính mạnh hơn; giản tiện những thủ tục phiền hà; chống tiêu cực, lãng phí, móc ngoặc, chống lợi ích nhóm.

PV (Theo VOV)