Hội nghị lần này là dịp để Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tôn vinh, ghi nhận về những thành tích, đóng góp nổi bật của Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc; đồng thời cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, giới thiệu những mô hình tốt, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của công tác Mặt trận tại cơ sở.

126 đại biểu đại diện cho cơ quan Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 156 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, 286 đại biểu là Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu sẽ được vinh danh, biểu dương tại hội nghị lần này.

Trong đó, đại biểu nữ chiếm 19,91%, đại biểu các dân tộc thiểu số chiếm 20,81%, đại biểu các tôn giáo chiếm 1,58%, đại biểu từ 70 tuổi trở lên chiếm 9,05% và đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 2,49%.

Nguyễn Hương