Tham dự Đại hội có GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam qua các thời kỳ.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trải qua 2 năm thí điểm và 5 năm triển khai đại trà Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 theo Quyết định số 281/QĐ-TTg 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, với tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và sự lãnh đạo chỉ đạo sát sát của hệ thống lãnh đạo các tỉnh, thành phố đề án đã đạt được những kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội.

Qua phong trào học tập và xây dựng các mô hình học tập với các tiêu chí cụ thể đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc rất đáng khâm phục. 294 đại biểu, gồm 84 gia đình học tập tiêu biểu, 71 dòng họ học tập tiêu biểu, 72 cộng đồng học tập tiêu biểu và 67 đơn vị học tập tiêu biểu tham dự đại hội đều được lựa chọn từ cơ sở với đủ các thành phần cư dân nông thôn và thành thị, với mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác, các vùng miền, các dân tộc, lứa tuổi khác nhau trong cả nước.

Đại biểu cao tuổi nhất là 86 tuổi, trẻ nhất dưới 30 tuổi, đa số là các đại  biểu từ 55-70 tuổi; đại biểu nữ chiếm 27%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 10% gồm các dân tộc Tày, Nùng, Dao, H'Mông, Mường, Thái, Vân Kiều, Bana, Jrai, Chăm, Hà Nhì. Những gương mặt ở Đại hội cho thấy đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia học tập suốt đời theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương và trân trọng tâm huyết, sáng tạo của những mô hình học tập tiêu biểu và ghi nhận sự đóng góp to lớn của Hội Khuyến học Việt Nam trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển đời sống vật chất và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam. 

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng Bằng khen cho đại diện các mô hình học tập tiêu biểu.

Nhấn mạnh vai trò của công tác khuyến học đối với việc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực hiện nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Những kết quả đáng tự hào của nền giáo dục hiện nay có sự đóng góp quan trọng của các cấp hội khuyến học, của hơn 21 triệu hội viên khuyến học trên cả nước, là sự nỗ lực của tất cả các gia đình Việt Nam.

Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ bổ trợ cho giáo dục trong nhà trường, mà còn có mối liên hệ với giáo dục ngoài nhà trường.  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động khuyến học; các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm cho công tác giáo dục, đặc biệt là cho sự nghiệp khuyến học, dành thời gian, nguồn lực cho công tác này và dành sự tôn vinh xứng đáng cho những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác khuyến học.

Cũng tại Đại hội, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bằng khen cho 294 mô hình học tập tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2016-2020, đồng thời phát động thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2025. 

Huyền Thanh