Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, những tham luận, ý kiến phát biểu và thảo luận tại hội nghị đều có nội dung sâu sắc, mang đến nhiều kiến thức, thông tin mới, nhiều đóng góp tâm huyết về những vấn đề cụ thể liên quan đến việc thực thi các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Việt Nam và việc áp dụng Bộ công cụ nghị viện tự đánh giá.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định Bộ Công cụ tự đánh giá do IPU và UNDP xây dựng và ban hành có nội dung hết sức cô đọng, mang tính chất định hướng, có các tiêu chí cụ thể để Quốc hội các nước cùng tham khảo, áp dụng nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. Đối với Bộ Công cụ, tùy điều kiện, hoàn cảnh và trình độ phát triển mà mỗi nước có thể xem xét áp dụng ở các mức độ khác nhau.

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam, Chính phủ Việt Nam trong việc giám sát, thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững. Đặc biệt, Hội nghị Quốc hội và các Mục tiêu Phát triển bền vững đã thể hiện được tầm quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc giám sát thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chính sách liên quan đến các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Đánh giá cao Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, ông Martin Chungong cho rằng, thời gian tới, Việt Nam cần nghiên cứu lồng ghép các Mục tiêu Phát triển bền vững gắn các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao trách nhiệm giám sát của các đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Đinh Văn Nhiều