Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban chấp hành ( BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với phương hướng Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Điểu K’Ré, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao đã có hơn 157 lượt ý kiến của đại biểu tại Đại hội và 80 báo cáo tham luận bằng văn bản, đại diện cho các tỉnh, thành ủy, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham luận. Hầu hết các ý kiến đồng tình với Báo cáo của BCH khóa VI trình Đại hội.

Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng, cả về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội.
Toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội sáng suốt lựa chọn và bầu BCH Trung ương Hội khóa VII gồm 119 đồng chí tiêu biểu cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân thuộc 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Theo đó, Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018 xây dựng số lượng, cơ cấu BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng: 119 ủy viên. So với Đại hội VI, số lượng Ủy viên BCH giảm 6 đồng chí.

Trong đó, cơ quan Trung ương Hội có 35 đồng chí. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. 3 đồng chí Phó chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tái đắc cử nhiệm kỳ khóa VII gồm: Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam và Đinh Khắc Đính; 2 đồng chí được bầu mới giữ chức Phó Chủ tịch nhiệm kỳ khóa VII: Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, 119 đồng chí được Đại hội tin tưởng bầu vào BCH Hội Nông dân Việt Nam khóa mới đảm bảo có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Hội và giai cấp nông dân giao phó. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng phát biểu bế mạc Đại hội.
Quang cảnh phiên bế mạc.

Đại hội tin tưởng các đồng chí được bầu vào BCH Trung ương Hội khoá VII sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao tư tưởng, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tự học tập, tự giác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích lũy kỹ năng công tác vận động nông dân và canh tác nông nghiệp theo lời căn dặn ân cần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đem hết sức mình cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được toàn thể Đại hội thông qua tại Nghị quyết.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tổ chức thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Đảng ta để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta phát triển ngang bằng các nước trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam kháo VII Thào Xuân Sùng phát biểu tại Họp báo được Thường trực TƯ Hội tổ chức ngay sau bế mạc Đại hội.

Các cấp Hội và toàn thể hội viên cùng đồng bào nông dân sẽ thực hiện tốt 14 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới, giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; kết hợp chặt chẽ phương pháp vận động, tuyên truyền với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nông dân và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân để giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh để làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế vì mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam sẽ cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Lễ bế mạc, BCH Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã ra mắt Đại hội. Ngay sau lễ bế mạc, Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa mới tổ chức họp báo, thông báo kết quả Đại hội.

Tâm Minh