Theo Nghị định, tổ chức của lực lượng bảo vệ trên tàu do doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt quyết định thành lập để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trên tàu. Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ trên tàu được tổ chức thành các đội, tổ bảo vệ phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lực lượng bảo vệ trên tàu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi: Đe dọa an toàn chạy tàu; ném các vật từ trên tàu xuống; làm hư hỏng trang thiết bị đoàn tàu; gây rối trật tự công cộng trên tàu; đe dọa sức khỏe, tính mạng của hành khách và người đi tàu; trộm cắp tài sản của hành khách, nhân viên đường sắt…

Nghị định nêu rõ, lực lượng này có quyền bắt người phạm tội quả tang và thông báo ngay cho Trưởng tàu để lập biên bản vi phạm, bàn giao cho cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND khi tàu dừng tại ga gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ trên tàu nếu bị thương, hy sinh thì được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đặng Nhật