Trong năm qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát và đưa tin kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động đối nội và đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoạt động của các cấp ủy Đảng. Đặc biệt đã tuyên truyền, tạo dấu ấn đậm nét, mang bản sắc riêng về thực tiễn sinh động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại biểu dự tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí.

Với số lượng bình quân trên 200 tin, bài/ngày, phát mạng trên 7 ấn phẩm: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, Truyền hình internet... 

Báo đã tiếp tục giữ vững uy tín đối với bạn đọc, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mạng internet; là một trong những kênh thông tin chủ lực trên mạng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, cổ vũ và động viên toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đóng góp chung vào những thành tựu của trên trong những năm qua và kết quả đã đạt được trong năm 2018, bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên toàn Báo, còn có vai trò đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cộng tác viên.  

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, trong hoạt động báo chí, đội ngũ cộng tác viên có vị trí hết sức quan trọng, đây là một nguồn lực làm báo vô cùng hùng hậu và giàu thực tiễn cung cấp nhiều tin, bài, tạo nên bức tranh sống động nội dung thông tin của Báo.

V Huy