Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, Ban Tuyên giáo các tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn Tây Nguyên...

Đồng chí Trần Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thông báo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh các tỉnh Tây Nguyên...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, đề xuất định hướng cho sự đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên thời gian tới.

Hội nghị công tác tuyên truyền báo chí khu vực Tây Nguyên.

Hội nghị cũng khẳng định vai trò của báo chí cần tiếp tục định hướng dư luận, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Tây Nguyên. Các cơ quan báo chí cần tăng cường thúc đẩy quảng bá kêu gọi đầu tư vào Tây Nguyên, nhằm góp phần tạo nên những bước đi vững chắc cho công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội một cách bền vững cho toàn vùng Tây Nguyên.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã thông tin về thu hút đầu tư vào địa phương; công bố chương trình Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên và Tuần Văn hóa Du lịch Kon Tum lần thứ 3, dự kiến từ ngày 17 đến 21-3-2016. Đây là hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn diễn ra tại các địa điểm Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Kon Plông; huyện Ngọc Hồi và TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum với chủ đề “Các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phát triển bền vững đất nước”.

Ngọc Như