Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Đây là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí; qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp chính quyền trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao giải Nhất cho các tác giả.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2020 thu hút 502 tác phẩm của 39 cơ quan báo chí cả nước tham gia. Ủy ban đã chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân, gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo in và báo điện tử.

Ghi nhận, biểu dương đóng góp của các cơ quan báo chí, những người làm báo nói chung và các nhà báo trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng, góp phần quan trọng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2020 và 5 năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, tác phẩm báo chí đã biến những quy định pháp luật vốn dĩ khô khan, khó hiểu thành những thông điệp dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm theo, giúp cho bạn đọc và đông đảo nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, dần hình thành văn hóa giao thông trong toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao giải Nhì cho các tác giả.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với nhu cầu giao thông và số phương tiện tiếp tục gia tăng, trong điều kiện năng lực kết cấu hạ tầng còn hạn chế, tạo ra những thách thức to lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, hiệu quả hơn thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Chu Thanh Vân