Theo yêu cầu của Bộ LĐ- TBXH, việc khảo sát được thực hiện trên 4 nhóm doanh nghiệp chính trong nền kinh tế gồm Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. 

Các Sở LĐ- TBXH yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, tiền thưởng theo thỏa thuận. Xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 theo Điều 103 Luật Lao động 2012, thông báo cho người lao động biết. 

Bên cạnh đó, Bộ LĐ- TBXH cũng lưu ý các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất nắm bắt tình hình nợ lương 2019, tiền lương và kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý cho người lao động.

P.H.