Theo Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết Hồng Thanh Quang,  cách đây 75 năm, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Xứ uỷ Bắc Kì, tờ Báo Cứu quốc đã  được chuẩn bị tích cực cho việc ra đời số đầu tiên, để đến ngày 25-1-1942, trong một căn nhà lá nhỏ của một người nông dân nghèo ở làng Xuân Kỳ (nay thuộc xã Đông Xuân huyện Sóc Sơn – Hà Nội), Báo Cứu Quốc – cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh đã ra số đầu tiên.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng cờ thi đua cho báo Đại Đoàn Kết

Tòa soạn lúc ấy chỉ có 3 người, gồm Tổng Bí thư Trường Chinh là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút, 2 thành viên Ban Biên tập là các đồng chí Lê Quang Đạo và Lê Toàn Thư. Tổng Bí thư Trường Chinh đã trực tiếp viết bài và phụ trách báo từ năm 1942 đến 1944. Cho tới Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, trong điều kiện hoạt động bí mật, hiểm nguy, gian khổ và thiếu thốn mọi bề, Cứu Quốc chỉ ra được 30 số, nhưng đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, báo chuyển về Hà Nội và trở thành tờ nhật báo lớn nhất nước thời ấy. Cứu Quốc là tờ báo đầu tiên có vinh dự được đăng những bài báo của Bác Hồ sau Cách mạng. Kể từ năm 1945 đến 1955, Bác Hồ đã viết và đăng trên Cứu Quốc khoảng 400 bài, với nhiều bút danh khác nhau.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Cứu Quốc luôn là tờ báo đi đầu trên mọi mặt trận. Kể  từ khi ra đời cho tới sau này, trực tiếp phụ trách và tham gia viết bài cho báo Cứu Quốc là những nhà cách mạng, nhà báo tên tuổi lừng lẫy của đất nước như Trường Trinh, Xuân Thủy, Lê Quang Đạo, Hồng Hà, Thép Mới, Nguyễn Thành Lê.., cùng với rất nhiều văn nghệ sĩ trí thức hàng đầu như Tô Hoài, Nam Cao, Xuân Oanh, Trần Đình Thọ…

Sau khi đất nước được thống nhất, đầu năm 1977, Báo Giải Phóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Cứu Quốc hợp nhất với báo Giải phóng, lấy tên là Đại Đoàn kết. Và Tuần báo Đại Đoàn Kết, cơ quan Trung ương của Mặt trận tổ quốc Việt Nam hợp nhất từ Báo Cứu Quốc và Báo Giải phóng xuất bản số đầu tiên ngày 6-2-1977 Trong suốt những năm qua, Báo Đại Đoàn Kết vẫn là tờ báo gắn bó với nhân dân, với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, cùng dân tộc, cùng đất nước.

Ngày 1-1-2012, Báo Đại Đoàn Kết trở thành nhật báo. Từ năm 2014, ấn phẩm Tinh Hoa Việt bộ mới đã phát hành 2 kỳ mỗi tháng với những đổi mới căn bản về nội dung và hình thức.

Tháng 6-2015, Báo Đại Đoàn Kết điện tử chính thức khai trương, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới, cung cấp tới bạn đọc những thông tin nhanh nhạy hơn, kịp thời hơn. Chuyên đề Đại Đoàn Kết Dân tộc cũng đã được xuất bản mỗi tuần một kỳ, đảm bảo đúng định hướng, được đồng bào đón nhận.

An An