Tới dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo VKSNDTC, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND một số tỉnh, thành phố…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo VKSNDTC, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn nút ra mắt phiên bản mới Báo điện tử Bảo vệ pháp luật

Ngày 24-12-2002, Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan của VKSNDTC ra số báo đầu tiên. Những ngày đầu thành lập, báo xuất bản với ấn phẩm chính 12 trang, phát hành 1 kỳ/tuần; ấn phẩm phụ chuyên đề cuối tháng 32 trang, phát hành hàng tháng. Đến nay, ấn phẩm tuần của báo đã tăng kỳ phát hành lên 2 kỳ/tuần với 16 trang nội dung; ấn phẩm chuyên đề cuối tháng tăng lên 40 trang nội dung. Năm 2012 Báo điện tử Bảo vệ pháp luật đã hòa mạng cùng nhiều báo điện tử trong cả nước.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Báo Bảo vệ pháp luật đã xuất bản 1.511 số tuần báo, trong đó có hàng trăm ấn phẩm số báo đặc biệt; 465 số báo cuối tuần, 180 số chuyên đề cuối tháng và Báo điện tử Bảo vệ pháp luật được bạn đọc truy cập mỗi ngày.

Trong 15 năm qua, các ấn phẩm của Báo Bảo vệ pháp luật luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, nhà nước, của ngành Kiểm sát nhân dân, giữ vững tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí.

Tại lễ kỷ niệm, Báo Bảo vệ pháp luật đã ra mắt phiên bản mới Báo điện tử  Bảo vệ pháp luật và ký quy chế phối hợp tuyên truyền với 5 cơ quan báo chí Trung ương; ký Quy chế cung cấp thông tin đối với VKSND TP Hà Nội, VKSND TP Hồ Chí Minh và VKS cấp cao 3 khu vực.

Trần Hằng