Theo ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc Điện lực Hải Phòng, Bạch Long Vĩ là huyện đảo tiền tiêu, cách trung tâm TP Hải Phòng trên 100 km. Đảo có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và phân định biển Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, đảo Bạch Long Vĩ nằm trên một trong 8 ngư trường lớn của Vịnh Bắc Bộ, có vị trí chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng biển của nước ta ở Vịnh Bắc Bộ...
Ký bàn giao hệ thống điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ cho EVN

Xác định tầm quan trọng của việc cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ, EVN và Tổng Công ty Điện lực Miền bắc nghiên cứu khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời đảm bảo kinh tế, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đảo.

Đến nay, Bộ Công thương phê duyệt dầu tư dự án Cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, trên huyện đảo sẽ được lắp đặt 4 turbine điện gió, công suất 250 KVA/turbine; lắp đặt các tấm pin mặt trời, tổng công suất 500 KWP; lắp đặt 2 máy phát Diezel tổng công suất 2MVA. Đồng thời, lắp đặt hẹ thống lưu trữ năng lượng điện năng sử dụng ac quy kết hợp bộ Inverter nối lưới, tổng dung lượng năng lượng điện năng lưu trữ 7,48 MKh và lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát...

Đăng Hùng