Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã ký kết chương trình phối hợp về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng chủ trì buổi làm việc và chứng kiến lễ ký kết.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng Chương trình hành động thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Chương trình hành động về công tác vận động nhân dân, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại cũng như công tác triển khai, xây dựng chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI. Ghi nhận những đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và các ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao đổi hai nhóm vấn đề về công tác tổ chức Đảng và đảng viên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý TP HCM cần rà soát công tác đào tạo cán bộ cơ sở để đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước cũng như có đáp ứng được nhu cầu công việc.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, đội ngũ cán bộ cơ sở là hạt nhân công tác ở cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với dân, vì vậy phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò MTTQ ở cơ sở; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân.

Liên quan đến vấn đề đổi mới kiện toàn bộ máy tổ chức các cơ quan ban đảng, mặt trận đoàn thể, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao việc thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong việc phát triển, tổ chức các ban đảng, đảng bộ cơ sở.

Tuy vậy, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố cần phải giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện theo nguyên tắc của Đảng, làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ theo đúng quy trình, quy định của Đảng và nghiên cứu, vận dụng kiện toàn bộ máy, biên chế có hiệu quả, tinh gọn.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đến cải cách hành chính trong Đảng, hiệu lực bộ máy Nhà nước; vai trò gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, quan tâm đến các vấn đề xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng Đảng, trong đó cần để ý đến điểm mới bên cạnh việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tin tưởng chương trình ký kết sẽ giúp thành phố có được những cơ chế, chính sách thuận lợi góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16 c Bộ Chính trị về định hướng phát triển TP HCM đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua thực tiễn của thành phố sẽ góp phần cùng Ban Tổ chức Trung ương tổng kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề mới, vấn đề khó trong công tác xây dựng Đảng, cho phép thành phố thực hiện thí điểm một số mô hình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hoàng Anh Tuấn