Phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc mừng các Đại sứ, Tổng Lãnh sự vừa được Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn, trên cương vị mới, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự có nhiều đóng góp tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; đưa các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài trở thành cầu nối, thúc đẩy, tăng cường hợp tác về văn hóa, kinh tế…

Thông tin về tình hình, nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhấn mạnh, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự cần tập trung làm tốt công tác đối ngoại của Nhà nước và các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong điều kiện hiện nay, khi tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự cần có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin...

Bày tỏ niềm vinh dự khi được bổ nhiệm, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguyễn Hồng Điệp