Dự lễ có các đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng hơn 300 đại biểu nguyên là cán bộ, nhân viên Khu ủy Khu 5, Vụ Địa phương II Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Ban gắn danh hiệu cao quý lên lá cờ Truyền thống của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 - Vụ địa phương II Ban Tổ chức Trung ương ngày nay.

Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 ra đời giữa năm 1959, khi Trung ương tăng cường cho liên Khu 5 nhiều cán bộ quân sự và cán bộ Dân - Chính - Đảng; con đường chiến lược Trường Sơn cũng được khai thông vào liên Khu V; hàng hóa, vũ khí, đạn dược, thuốc men được Trung ương chi viện, mạch máu giao thông phát triển nối liền các vùng, miền, liên Khu ủy V chỉ đạo các liên Tỉnh ủy thuận lợi hơn và có bước phát triển mới, lực lượng cách mạng được tiếp tục xây dựng, đội ngũ cán bộ có phát triển.

Hình thành trong điều kiện phong trào cách mạng ở chiến trường Khu 5 non trẻ, cực kỳ khó khăn, khốc liệt vì sự truy lùng, đánh phá của kẻ thù, trong suốt 15 năm trường kỳ kháng chiến cứu nước, lực lượng của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 vẫn lớn mạnh không ngừng, cả về chất và lượng, không có đồng chí nào dao động, bỏ ngũ... chiến đấu dũng cảm, quyết liệt, có nhiều đóng góp to lớn, xuất sắc cho phong trào cách mạng toàn Khu 5.

Hơn 300 cán bộ Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khu 5, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ trung kiên, mẫu mực, được rèn luyện và thử thách, một đội ngũ đảng viên và hệ thống tổ chức cơ sở Đảng đều khắp các vùng ở chiến trường Khu 5, góp phần to lớn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Khu V giải phóng hoàn toàn Khu 5, làm tiền đề vững chắc cho thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với những thành tích to lớn của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 trong suốt 15 năm (1960-1975) công hiến, đã được Đảng và Nhà nước khen tặng 1 Huân chương Sao Vàng; 4 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục Huân chương Độc lập các hạng, hàng trăm Huân chương Giải phóng, Huân chương Quyết thắng.

Ghi nhận, đánh giá cao hy sinh, đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V trong 15 năm công tác và chiến đấu. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1521/QĐ.CTN phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.


Hoài Thu