Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, hiện nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến, địa bàn, tuy nhiên việc phát hiện và xử lý các sai phạm còn ít, có những vụ việc để sai phạm kéo dài. Điển hình là vụ vi phạm tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố, các lực lượng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực, đại bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố, các lực lượng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực, đại bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Đối với Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thị trường nội địa; không để xảy ra tình trạng các vi phạm kéo dài, hình thành các đường dây, tụ điểm, nơi tập kết hàng lậu, hàng giả, gian lận nhãn mác, xuất xứ Việt Nam trong nội địa. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xem xét trách nhiệm của cơ quan QLTT và các đơn vị liên quan (nếu có) trong trường hợp để xảy ra vi phạm.


Lưu Hiệp