Ngày 21-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Quyết định số 393-QĐNS/TW về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. 

Đồng thời, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đã giới thiệu chữ ký đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Minh Khoa