Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Trương Thị Mai đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, nhìn nhận những công việc đã thực hiện trong thời gian qua; đại hội cũng nghiên cứu, thảo luận thống nhất phát triển kinh tế, xã hội Bạc Liêu trong nhiệm kỳ tới. 

Đặc biệt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới những đồng chí đủ đức, tài để lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bạc Liêu đã đạt 20/20 chỉ tiêu đề ra; công tác xây dựng Đảng, chính quyền kiện toàn bộ máy tổ chức được đặc biệt chú ý. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Bạc Liêu đạt được nhiều thành công. 

Thu hút đầu tư đạt hiệu quả rất cao, tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã, phường, thị trấn; tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu các tỉnh ĐBSCL. Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trong tâm 3 đột phá để Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, Bạc Liêu chọn 3 đột phá là: Đẩy mạnh các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Bạc Liêu là địa phương có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất... Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức tác động, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực, đổi mới tư duy, phát huy được tiềm năng, lợi thế và đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 58 triệu đồng/người/năm, hơn 1,8 lần so với năm 2015, xấp xỉ mức bình quân chung của cả nước. 

Các đại biểu Trung ương chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm với 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả. Có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/5 đơn vị cấp huyện cơ bản hoàn thành chuẩn xây dựng nông thôn mới, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, về cơ bản, Bộ Chính trị đã góp ý kiến và tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các báo cáo khác trình Đại hội, với yêu cầu “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai thời gian qua. 

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Bạc Liêu cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với Nhân dân; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu biểu quyết chương trình Đại hội. 

Thứ hai, Bạc Liêu cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, tiểu vùng Nam sông Hậu, Tiểu vùng bán đảo Cà Mau, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của Bạc Liêu. 

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, hướng mạnh vào ứng dụng công nghệ cao, gắn với đặc điểm sinh thái, thích ứng được với biến đổi khí hậu, có giải pháp chuyển sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng gắn với thị trường, từ số lượng sang chất lượng, từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hóa lớn, có tính cạnh tranh cao, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. 

Đồng chí Trương Thị Mai chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. 

Đặc biệt, với lợi thế của một tỉnh ven biển, Bạc Liêu có điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao với nhiều mô hình có hiệu quả, cần tiếp tục, nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao, sớm đưa “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” vào hoạt động, phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước. 

Khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia. 

Các đại biểu tham quan một số hình ảnh trưng bày tại Đại hội. 

Quan tâm quản lý có hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện... từng bước chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược trong vào ngoài nước, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Thứ ba, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Bạc Liêu tham dự Đại hội. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bạc Liêu cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, thông qua Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội còn phải thực hiện nhiệm vụ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn cảnh Đại hội. 

“Đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, đồng chí Trương Thị Mai chỉ đạo.

Nhân dịp này, tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai nghiêm trọng thời gian qua.

Văn Đức