Chiều 13-3, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thông tin về nhiệm vụ năm 2018. Đồng chủ trì buổi gặp mặt có ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Theo Tỉnh uỷ Bạc Liêu, năm 2018, là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2015 – 2020, có ý nghĩa quyết định về việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. 

Vì vậy ngay từ những ngày đầu năm, Tỉnh uỷ đã ban hành Kết luận số 66, UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 2 xác định một số mục tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người từ 37,5 triệu đồng năm 2017 lên 41,5 triệu đồng năm 2018; tổng thu trong cân đối ngân sách đạt 2.908 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 598 triệu USD; số xã có đường ô tô đến trung tâm phấn đấu đạt 43/49 xã (hiện có 40 xã); số xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới là 22 xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%...

Đại diện các cơ quan báo, đài tham dự buổi gặp mặt. 

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, để đạt được những chỉ tiêu KT-XH đề ra, Bạc Liêu xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Thúc đẩy phát triển kinh tế; chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hoá, xã hội và đào tạo nguồn nhân lực; cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh đẩy mạnh công tác đối ngoại; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Theo ông Nguyễn Quang Dương, để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, đầu năm Tỉnh cũng triển khai và chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt 3 vấn đề lớn, gồm: Các cấp uỷ, chính quyền, các ngành phải rà soát để hoàn thiện kế hoạch phát triển một cách toàn diện phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị mình; phải xác định mục tiêu và phương châm hành động rõ ràng; tập trung chăm lo tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh… 

Quảng trưởng Hùng Vương, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu): ảnh Phan Thanh Cường

“Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Bạc Liêu vươn lên tốp khá của khu vực ĐBSCL, bên cạnh sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các địa phương thì vấn đề quan trọng là khơi dậy khát vọng phát triển, yêu quê hương của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Khuyến khích tính năng động, sáng tạo, tâm huyết; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để mọi người mang hết khả năng cống hiến. Tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng, cùng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh” – ông Nguyễn Quang Dương khẳng định.                                     

Văn Đức