Tại phiên Bế mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ Việt Nam khóa XII, bà Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa mới.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII gồm 31 đồng chí; bầu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ,Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên và Nguyễn Thị Tuyết được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII

Ra mắt và nhận nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt cho 161 ủy viên bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội. Ban chấp hành Trung ương Hội khóa mới sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban chấp hành; sâu sát tới cơ sở, đề cao tính chủ động của Hội các cấp để phát huy nội lực của phụ nữ, hoàn thành mục tiêu Đại hội đặt ra.

“Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm trong thời gian qua để nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi công tác, phong trào phụ nữ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và xã hội dành cho phụ nữ, vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Vũ Linh