Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt.

Kim ngach thương mại hai chiều đạt gần 76 tỷ USD trong năm 2019, tăng 25% so với năm 2018. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam vẫn được hưởng quy chế quốc gia đang phát triển trong khuôn khổ của Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO). 

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước được hưởng quy chế quốc gia đang phát triển trong Luật chống trợ cấp của Hoa Kỳ, đồng thời, duy trì đối thoại phối hợp với Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương tiếp tục phát triển theo hướng hài hòa, bền vững, đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Duy Tiến