Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo đã long trọng, kính cẩn dâng hương để tưởng nhớ đến anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Tiếp đó, các vị lãnh đạo đã cùng nhau thực hiện nghi thức an táng 28 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang.

Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ từ các địa phương trong cả nước và quân tình nuyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, Lào về nước được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành đặc biệt quan tâm.

Tính đến nay, qua 15 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Bình Phước đã cất bốc và an táng tại Nghĩa trang trang liệt sỹ tỉnh được 2.552 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, quy tập ở trong nước được 289 hài cốt, quy tập ở nước bạn Campuchia được 2.263 hài cốt liệt sỹ.

Đức Trí