Trả lời câu hỏi ai sẽ thay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Với trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hiến pháp, theo luật Tổ chức Chính phủ thì khi chưa có kỳ họp Quốc hội, thẩm quyền Thủ tướng sẽ giao quyền Bộ trưởng. 

Với trách nhiệm của Chính phủ thì Thủ tướng sẽ trình với Quốc hội để Quốc hội bổ nhiệm, sẽ phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vừa qua Bộ chính trị quyết định phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Ban cán sự đảng bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ Y tế trước Bộ Chính trị, trước Trung ương, trước Thủ tướng Chính phủ. Việc này Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp và phân công rõ trách nhiệm. 

Về Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiến tới đang thực hiện. Đây là việc theo quy trình, thủ tục chọn điều kiện, tiêu chuẩn, nhân sự.

 "Hiện Chính phủ đang tiếp tục thực hiện quy trình... Trước mắt phải chờ Quốc hội miễn nhiệm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Thu Thuỷ