Theo đó, đến năm 2025, 100% dân số được tiếp cận các kênh phát thanh, truyền hình; hầu hết người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử, phục vụ nhu cầu thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Đến năm 2030, có 80% cơ quan báo chí vận hành theo mô hình toà soạn hội tụ, theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ trên thế giới. Về thông tin điện tử, đến 2025, các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng cổng thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin và tiếp nhận phản hồi của người dân.

H. Ly