Lễ ký diễn ra tại nhà riêng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Tổng giá trị viện trợ của 8 dự án là 641.634 USD gồm: Dự án xây dựng căn bếp mẫu cho trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn; Dự án cung cấp trang thiết bị và xe ô tô cho hoạt động khám lưu động tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án cung cấp thiết bị cho Trường trung cấp nghề Khu kinh tế Hải Phòng; Dự án nâng cấp Trạm y tế xã Bình Lãnh tỉnh Quảng Nam; Dự án xây dựng khu lớp học cho trường tiểu học bán trú Phình Sáng tỉnh Điện Biên; Dự án nâng cấp Trạm y tế xã Tam Đa tỉnh Tuyên Quang; Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã thuộc xã Ia Blứ tỉnh Gia Lai; Dự án xây dựng Trường mầm non Liên Sơn.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio nói: “Những dự án tiến hành ký kết hôm nay là những dự án trong đa dạng các lĩnh vực, từ xây dựng căn bếp mẫu cho tới cải tao trạm y tế, đường giao thông và đào tạo dạy nghề. Bên cạnh đó, về mặt địa lý, những dự án được thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố, góp phần vào sự phát triền đồng đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

“Chính phủ Nhật Bản mong muốn thông qua Chương trình viện trợ không hoàn cấp cơ sở có thể chung tay với các đơn vị nhận viện trợ, nâng cao hiệu quả và ý nghĩa các dự án viện trợ. Tôi mong rằng, những dự án viện trợ này có thể giúp mở ra tương lại tươi sáng hơn cho không chỉ một mà thêm nhiều người nữa", Đại sứ Umeda Kunio nhấn mạnh. 

H.Chi