Công trình xây dựng nút giao khác mức giữa QL1 với QL48B và đoạn QL48B nối từ nút giao đến cảng Lạch Quèn có tổng chiều dài 12,13km, trong đó, điểm đầu tại Km0+00 (QL48B, cảng Lạch Quèn) thuộc địa phận xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; điểm cuối tại Km12+500 (QL48B) giao với đường rẽ vào ga Cầu Giát, thuộc địa phận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
 

Đây là hạng mục xây dựng bổ sung của dự án mở rộng QL1 đoạn Km368+400 (Nghi Sơn, Thanh Hoá) – Km402+330 (Cầu Giát, Nghệ An) theo hình thức hợp đồng BOT. Công trình do liên danh Tổng Công ty XDCTGT4 (Cienco4) – Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 371 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dư của dự án mở rộng QL1 đoạn Km368+400 (Nghi Sơn) – Km402+330 (Cầu Giát). Dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2017.

Đào Bình