Công trình bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy khu V có tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đồng; được khởi công ngày 2-1-2019 và đến ngày 12-4-2019 đưa vào nghiệm thu, bàn giao.

Các đại biểu kéo băng khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy khu V.

Để ghi nhớ sự đóng góp đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Văn phòng Khu ủy khu V, ngày 26-4-2018, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy khu V.

Việc xây dựng bia lưu niệm tại Khu căn cứ Phước Trà, huyện Hiệp Đức với mục đích ghi lại những công lao, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ văn phòng Khu ủy khu V trong 2 cuộc kháng chiến nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 2 xã Phước Trà và Sông Trà (huyện Hiệp Đức) là xã “An toàn khu” của Trung ương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khẳng định trong những năm chiến tranh ác liệt, Hiệp Đức là căn cứ địa chiến lược của Quảng Nam - Đà Nẵng, căn cứ cuối cùng của Khu ủy khu V; là nơi đóng chân của nhiều cơ quan, đơn vị của Trung ương và của tỉnh, trong đó có Văn phòng Khu ủy khu V.

Sự tồn tại của Khu ủy V đã khắc ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương đất Quảng nói riêng và của dân tộc Việt Nam anh hùng nói chung, là nét son chói lọi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn… những chiến công oanh liệt, hào hùng của một thời đấu tranh anh dũng, chống giặc ngoại xâm.
Ngọc Thi