Theo Ban tổ chức, Đại hội có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó 32,63% đại biểu là nữ; 49,74% đại biểu là người ngoài Đảng; 28,31% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu tôn giáo chiếm 19,22%...

Đại biểu cao tuổi nhất là Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (102 tuổi), Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu trẻ tuổi nhất là 21 tuổi. Dự kiến, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX là 385 vị. Đoàn Chủ tịch dự kiến có 62 vị (bằng khóa XIII).

Trong khuôn khổ Đại hội, ngày 18-9, Đoàn Chủ tịch, các Trưởng đoàn đại biểu và đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Buổi chiều khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội tiến hành phiên làm việc đầu tiên, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 19-9, Đại hội chính thức khai mạc với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII trình Đại hội.

Ngày 20-9, buổi sáng các đại biểu tiếp tục tham luận, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Buổi chiều, sau phần báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Đại hội, các đại biểu nghe Thường trực Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực; ra mắt Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX. Đại hội ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội, sau đó tiến hành phiên bế mạc.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam  lần thứ IX.

Tâm Minh