Trong phiên họp cấp cao từ ngày 1- 3/3, hơn 70 nhà lãnh đạo sẽ có bài phát biểu về những nỗ lực của các nước trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người. Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc cũng sẽ tiến hành hai cuộc thảo luận về các chủ đề kinh tế và cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, đánh giá tình hình thực hiện các quyền con người trên thế giới và thảo luận dự thảo tuyên bố về giáo dục và đào tạo nhân quyền.

Theo Cao ủy về nhân quyền của LHQ Navi Pillay, cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu cùng với tình trạng thiếu hụt lương thực, các thảm họa liên quan đến khí hậu và tình trạng bạo lực tiếp diễn đã làm tình trạng vi phạm nhân quyền trở nên trầm trọng.

Để giải quyết vấn đề này, năm 2006, Đại hội đồng LHQ thành lập Hội đồng nhân quyền với nhiệm vụ chính là giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền, đưa ra các đề xuất mới nhằm xóa bỏ tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới

T.T.